<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M3QF3ZM&amp;wmode=opaque" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
 • 涂层

  จัดการพื้นที่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 • 涂层

  สนับสนุนพื้นที่การวิจัย

 • 涂层

  นวัตกรรมโรงเพาะปลูกเพื่อผัก สด สะอาด

 • 涂层

  เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

无烟锅的涂层

สินค้าของบริษัทซันชิน ไทย

铁锅有涂层

จากนี้เป็นต้นไปได้มีการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

无烟锅的涂层

Medium duty boltless rack เปิดจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 ที่บริษัทซันชิน ไทย

ข่าวสาร